Tư vấn Thanh Tâm
Bí mật của người khác
Mỗi ngày 1 tình huống
  • Nghi án chuyện ba ngườiNghi án chuyện ba người
    Em vô cùng tức giận. Em chỉ muốn yên ổn để làm việc, nhưng nếu chị Mai vẫn tiếp tục gây chuyện thì chắc em sẽ không nhường nhịn được nữa. Chị ấy thật không biết điều, nếu em là đứa thiếu đứng đắn thì chị ấy đã mất chồng từ lâu rồi...
  • Đau khổ vì yêu người cháu họ
    .
  • Đổi dạng
    .
  • .
Thanh tâm tư vấn
.
.
Bình luận mới nhất
.